• Novinky

   • EXPERT geniality show 2021
   • 17. 6. 2021
   • Do súťaže EXPERT sa v tomto školskom roku prihlásilo 11 žiakov našej školy a v konkurencii žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska obstáli skutočne výborne.

    Celkovou víťazkou v téme Svetobežník v kategórii G12 (študenti gymnázií 1. a 2. roč.) sa stala Janka MALACHOVSKÁ z II.B. Janka Malachovská získala titul Expert aj v téme Do you speak English?

   • EXPERT geniality show 2021: Čítať viac
   • Matematický klokan 2021
   • 17. 6. 2021
   • Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. V tomto školskom roku sa jej zúčastnilo 13 našich žiakov.

    Úspešnými riešiteľmi sa stalo 20 % najúspešnejších riešiteľov v každej kategórii. Spomedzi žiakov našej školy to sú Erika Šutorová (II.B), Jana Malachovská (II.B) a Ema Bednarčíková (II.O). Školskou šampiónkou sa stala Erika Šutorová, ktorá vo svojej kategórii predbehla 93,5 % súťažiacich.

   • Matematický klokan 2021: Čítať viac
   • Zóna bez hraníc
   • 10. 6. 2021
   • Priestory našej školy budú opäť rozkvitať a to vďaka projektu #zlepsimeto pod záštitou PSK a RMPK. Žiacka školská rada zrealizuje návrh skrášlenia priestoru pri chemickom laboratóriu, ktorý získal dotáciu vo výške 500 €. Tešiť sa môžeš na novú oddychovú zónu s názvom „Zóna bez hraníc”, kde naberieš energiu na svoju ďalšiu vyučovaciu hodinu. Pre milovníkov kníh bude vyhradený čitateľský kútik s množstvom zaujímavej literatúry. Na dodanie harmónie do života môžeš obdivovať krásne maľby či dokonca prírodnú stenu s vysadenými rastlinkami. Urobme spolu naše gymnázium príjemnejším prostredím pre vzdelávanie množstva generácií študentov.

   • Zóna bez hraníc: Čítať viac
   • Klíma je tu s nami
   • 30. 5. 2021
   • Úvod zavŕšeného pracovného týždňa u dvadsiatich študentov nášho gymnázia oživil spomienky na obdobie nedávno minulé, keď počas troch, programom naplnených, dní hŕstka nadšencov ekológie znova okúsila spolužitie s výdobytkami modernej techniky a hovorené slovo prúdiace skrz obrazovku. Reč je o online projekte s názvom Letná škola pre stredné školy, ktorý organizovala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podnetné prednášky účastníkom priblížili nielen fakty z oblasti aktuálnej klimatickej tematiky, ale taktiež rozšírili obzory v mnohých environmentálne vyúsťujúcich oblastiach, počnúc významom a vplyvom základnými zložiek životného prostredia cez využitie GIS pri plánovaní a správe krajiny, až po samotné horibilné dopady ľudskej činnosti na našu planétu i bezprostredné okolie prostredníctvom zmienok osvetľujúcich narastajúci

   • Klíma je tu s nami: Čítať viac
   • Druhé kolo prijímacích skúšok
   • 7. 6. 2021
   • Riaditeľka Gymnázia Terézie Vansovej Stará Ľubovňa oznamuje, že vzhľadom na naplnený počet uchádzačov o 4-ročné a 8-ročné štúdium sa druhé kolo prijímacích skúšok nebude konať.

    Ďakujeme za prejavený záujem o štúdium na našej škole.

   • Druhé kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
   • Hodina nemčiny s netradičnou „lektorkou"
   • 3. 6. 2021
   • V štvrtok, 27. mája, zavítal na hodinu nemčiny do I.B netradičný hosť. Bola ňou sestra našej spolužiačky, ktorá býva trvalo v Nemecku, priamo v Mníchove. Hoci je mladšia ako my, úlohy učiteľky nemčiny sa zhostila na výbornú. Jej jazykové zručnosti z nemeckého jazyka vysoko prevyšovali tie naše. Bez problémov s nami nadviazala kontakt kladením otázok, aby sa dozvedela niečo o nás a na odvetu sme sa aj my chceli dozvedieť niečo o nej. Aj keď nám to išlo ako v lete na sánkach, dorozumeli sme sa. Našu hodinu sme zakončili spoločnou fotografiou a pozvaním na ďalšie stretnutie na hodinu nemeckého jazyka. Už teraz sa tešíme na našu malú – veľkú učiteľku Jasmín a prajeme jej Alles Gute und wiedersehen in der Slowakei!

   • Hodina nemčiny s netradičnou „lektorkou": Čítať viac
   • Úspešný v KaSMEDe
   • 2. 6. 2021
   • KaSMED - Korešpondenčný seminár medicíny je nový projekt študentov stredných a vysokých škôl spadajúci pod organizáciu MEDCON, zameraný na priblíženie odboru medicíny stredoškolákom na Slovensku trochu iným spôsobom. KaSMED pozostával zo sád úloh na rôzne témy v podobe case studies. Stredoškoláci dostali potrebné materiály (napríklad popis anamnézy pacienta, príznakov, výsledkov meraní vitálnych funkcií a podobne). Ich úlohou bolo prísť s hypotézou na možnú diagnózu, vytvoriť plán krátkodobej či dlhodobej liečby, zvážiť riziká. Seminár bol hodnotený odborníkmi a náš študent Sebastián Olšavský (V.O) bol úspešný. Blahoželáme!

   • Úspešný v KaSMEDe: Čítať viac
   • Kontakt

    • Gymnázium Terézie Vansovej
    • 052/4323575
    • 17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa
    • gtv.sl.riaditel@gmail.com
    • PaedDr. Klaudia Satkeová mob.:0911 037 668 e-mail: riaditel@gymtv-sl.vucpo.sk http://gymntvsl.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje